Novosti

Prelaz na novi portal za učenje...

 
Slika Milena Krstić
Prelaz na novi portal za učenje...
napisao/la Milena Krstić - petak, 2. novembar 2018., 03:02
 

Zbog moguće potrebe pristupa izveštajima sa održanih aktivnosti, stari portal za učenje biće dostupan još neko vreme na adresi http://www.etstesla.ni.ac.rs/e-ucenje/

Starom sajtu se pristupa sa neizmenjenim pristupnm parametrima.

Pristup novom portalu vrši se pomoću istih korisničkih imena koja su korišćena u prethodnom periodu, ali lozinke za pristup novom portalu su resetovane. Potrebno je obratiti se predmetnim nastavnicima za novu lozinku.

Ukoliko ne budu primili obaveštenje u najkraćem mogućem roku, nastavnici dobijaju pristupne parametre obrativši se nekom od pomoćnika direktora ili administratoru sajta.