Razred: Četvrti

Godišnji fond časova: 93

Ciljevi predmeta:

  • Osposobljavanje učenika za kreativno i funkcionalno planiranje i izradu veb aplikacija
  • Priprema učenika za učešće u razvoju projekata iz oblasti veb programiranja korišćešem savremenih programskih i skript jezika (ASP.NET, JAVA script, XML, MVC i dr.)
  • Osposobljavanje učenika za objavljivanje veb sajtova i aplikacija na veb serveru