Razred: Treći

Godišnji fond časova: 105

Ciljevi predmeta:

  • Razvijanje svesti o značaju veb tehnologija u savremenim informacionim sistemima
  • Priprema za samostalnu izradu potpuno funkcionalnih i interaktivnih veb prezentacija pomoću savremenih tehnologija i skripting jezika (ASP.NET, JAVA script i dr.), kao i Internet aplikacija i projekata
  • Osposobljavanje za objavljivanje veb sajtova i aplikacija na veb serveru
  • Usvajanje osnova za dalje sticanje znanja i usavršavanje