Novosti

Picture of Milena Krstić
Prelaz na novi portal za učenje...
by Milena Krstić - Friday, 2 November 2018, 3:02 AM
 

Zbog moguće potrebe pristupa izveštajima sa održanih aktivnosti, stari portal za učenje biće dostupan još neko vreme na adresi http://www.etstesla.ni.ac.rs/e-ucenje/

Starom sajtu se pristupa sa neizmenjenim pristupnm parametrima.

Pristup novom portalu vrši se pomoću istih korisničkih imena koja ...

Read the rest of this topic
(88 words)